Jorunn Larsen Rustar chefer & medarbetare till hållbar arbetshälsa.

Med utgångspunkt i både medicinsk och  psykosocial kompetens och med en önskan om att skapa friska organisationer rakt igenom, hjälper jag er med:

 • Kartläggningar av psykosociala arbetsmiljön
 • Trepartsamtal mellan medarbetare och chef
 • Unik ledarträning som hjälper chefen att hitta sin naturliga balans

Min ambition är att ”kroka arm” med dig som chef och hjälpa dig med frågor kring arbetsmiljön och personalens välmående. Jag finns med så länge du behöver mig, vare sig det är under en kortare period eller som en del av en långsiktig utveckling. Jag kan vara behjälplig i hela processen – i den förebyggande, den akuta och den efterhjälpande/rehabiliterande fasen.

Larsen Hälsokompetens har valt att knyta oss an till lokala konsulter med gedigen praktisk erfarenhet och hög kompetens inom området arbetsmiljö & hälsa. Tillsammans tacklar vi alla frågor som kan uppstå i en organisation. Du är i trygga händer.

Varmt välkommen! / Jorunn Larsen

Företagshälsovård via Larsen Hälsokompetens

Testa dig själv!

Svarar du ”Ja” på någon av nedanstående frågor så kan jag hjälpa dig. Varmt välkommen att fylla i kontaktformuläret så kontaktar jag dig för ett kostnadsfritt möte där jag lyssnar till era behov.

1. Vill ni känna er trygga med ert arbetsmiljöarbete?

2. Vill du veta mer om vilket ansvar en arbetsgivare har?

3. Behöver du hjälp med konflikthantering?

4. Behöver ni klara rutiner och policys för er arbetsmiljö?

5. Vill ni skapa en hållbar organisation med hög trivsel och hälsa?

6. Vill ni ha tillgång till bra krisstöd om något händer?

7. Vill ni sänka sjukfrånvaron i ert företag?

Vi hjälper er att reda ut vilka krav ni måste uppfylla i er verksamhet när det gäller arbetsmiljö och personalfrågor. Sedan tittar vi på var ni behöver prioritera.

Tillsammans hittar vi vägen mot en hållbar arbetsmiljö, ett hållbart ledarskap och en hållbar hälsa!

Välkommen att kontakta mig!

  Våra tjänster inom arbetsmiljö och personalfrågor:

  Samtalsstöd både inom arbetsmiljö och personalfrågor

  SAMTALSSTÖD

  De allra flesta hamnar någon gång i kris. Ibland kan vi behöva stöd att bearbeta våra upplevelser och få tillgång till ett individuellt bollplank. Samtalsstöd erbjuds både till privatpersoner och företagskunder.

  Chefsstöd, arbetsmiljö och personalfrågor

  CHEFSSTÖD

  Stödfunktion till ledningsgrupp, HR, chefer och skyddsombud. Du får tillgång till ett ”bollplank” – en specialistresurs inom arbetsmiljö och hälsa, för ett hälsosamt och hållbart ledarskap.

  arbetsmiljö och personalfrågor

  ARBETSMILJÖ OCH RISKBEDÖMNING

  Här stöttas du som arbetsgivare i ditt ansvar, enligt arbetsmiljölagen, i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att bedöma och hantera risker på arbetsplatsen.

  Arbetsmiljö och personalförågor: Ge personal möjlighet till Rehabplanering

  REHABSAMORDNING

  Som rehabsamordnare hjälper jag er att ta fram en rehabiliteringsplan. En sådan plan ska finnas på varje arbetsplats och lyfta fram ert arbete med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

  Ta återkommande hälsokontroller för en bra arbetsmiljö samt främja personalfrågor

  HÄLSOKONTROLLER

  Är du frisk men vill ändå kontrollera ditt hälsotillstånd? Kanske ligger du i riskzon för ärftlig sjukdom eller bara vill kontrollera vissa blodprover som t ex kolesterol och blodvärde? Välkommen till en förebyggande hälsokontroll.

  Utbildningar inom personalfrågor och arbetsmiljö

  UTBILDNINGAR

  Samtliga utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa hos Larsen Hälsokompetens kan företagsanpassas och även genomföras digitalt om så skulle önskas.